Vietnamese Ministries

Đôi Dòng Việc Thành Lập Cộng Đoàn

Có thể nói việc thành lập Cộng Đoàn Thánh Phêrô Westminster phát xuất từ khu Golden West, nơi có ánh đèn chiếu rọi Đức Tin, có những tâm hồn đơn sơ, chân thành nhiệt tam và đạo đức. Ở đây gia đình các cụ Nguyễn văn Rật, Vũ văn Ru,Nguyễn văn Kính và gia đình các ông Phạm Tư Thục, Đồng văn Đình, Vũ văn Huy, Nguyễn Ánh…vào mỗi cuối tuần đều tổ chức đọc kinh liên gia với khoảng hai mươi gia đình công giáo trong khu vực.

Chúng tôi nhập cuộc với mọi người và hân hoan loan báo cho những người quen trong khu xóm đến tham dự. Khi buổi kinh chiều hôm ấy kết thúc, mọi người ra về như thường lệ, riêng một số các cụ và anh em được cụ Châu mời ở lại để bàn việc bầu ban trị sự cho khu với thành phần tham dự gồm các cụ: Vũ Văn Ru, Cụ Nguyễn Văn Rật, Cụ Châu, Cụ Bích, Ông Thục, Ông Rinh, Ông Đình Đồng, Anh Xinh, Anh Lịch và anh Nguyễn Ánh.

Cảm Tạ ơn Chúa đã thương ban, đêm hôm ấy tân Ban Trị Sự khu được bầu với ông Phạm Tư Thục, Trưởng khu, ông Trần Văn Ngọc Phó Trưởng khu, ông Lê Văn Rinh Thủ Quỹ, ông Nguyễn Ánh làm Thư Ký, còn lại các cụ làm cố vấn, tất cả mọi người đều hân hoan vui sướng và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã qui tụ mọi người lại với nhau.

Kể từ đó, mọi người tích cực làm việc với nhau để thành lập một ca đoàn nhỏ với em Đoàn Thanh Lâm, Đoàn Thị Thu Vân, con bác Đoàn Huy Hào, Đồng Thị Loan, con bác Đình Đồng với cây đàn guitar tập hát cho khu và mời cha cố Trần Đức Tiến về dâng lễ cho khu, thế là thánh lễ đầu tiên được dâng trong ngày đọc kinh tại nhà anh Vũ Văn Huy. Kể từ đó, cha cố Trần Đức Tiến là niềm vui nhất cho khu vào mỗi chiều thứ Bảy khi ngài đến dâng lễ. Hôm nay ngài đã không còn như ngài đã để lại cho chúng tôi một kho tàng vô giá đó là tinh thần yêu thương, nâng đỡ khích lệ và chân thành với nhau làm hành trang cho chúng tôi trong những ngày kế tiếp để mở mang Cộng Đoàn ngày một phát triển hơn.

Khoảng tháng 5, 1978 lần đầu tiên đại diện các khu xóm đọc kinh liên gia nhóm họp tại nhà cụ Vũ văn Ru để bàn việc đặt cơ cấu tổ chức “xóm đạo Westminster” có đông đủ các thành viên già, trẻ tham dự. Các cụ thì đứng vào thành phần cố vấn. Ông Phạm Tư Thục đặc trách việc mở rộng các khu xóm đọc kinh liên gia và trợ giúp của các ông Vũ văn Huy, Nguyễn Ánh, Vũ Bá Tuấn, Cao Viết Mỹ, Chị Nguyễn Thị Quy và “nhóm hát Westminster” lo việc phụng vụ, hát lễ ông Đồng văn Đình cùng với chị Nguyễn Thị Tuyết Long phụ trách giao tế, xã hội và “các đoàn thể trẻ”. Kim Anh và tôi giữ vai trò phối trí, soạn thảo điều lệ nội qui đặt nền móng cho Cộng Đoàn trong thời kỳ phôi thai.

Sau hơn ba tháng làm việc, bản nội qui đầu tiên dược trình lên Trung Tâm Mục Vụ nhưng không được cứu xét, chấp nhận. Chúng tôi trở về miệt mài viết và sửa đổi lại làm thành hai bản nội qui riêng biệt. Một cho những công tác phụng vụ (Cộng Đoàn). Một cho những công tác Văn Hóa, Xã hội (Hội Việt Nam Tương Tế). Như vậy có thể nói Cộng Đoàn Westminster và Hội Việt Nam Tương Tế là hai anh em song sinh, được thành lập do lòng nhiệt tâm tha thiết của những người trung thành với hai giới điều chính của Chúa và được sự khích lệ, hỗ trợ tận tình của linh mục Chuẩn. Cộng Đoàn Westminster được chính thức công nhận vào tháng 2, năm 1979.