BÍ TÍCH RỬA TỘI

Lịch Rửa Tội 2018

Lớp Thứ Tư @ 7:00 P.M Rửa Tội (3rd Chúa Nhật) @ 2:00 P.M Chủ tế
Tháng Giêng 17 tháng Giêng 14 Fr. Tuyen
Tháng Hai 14 Tháng Hai 18 Fr. Khoi
Tháng Ba 14 Tháng Ba 18 Fr. Tuyen
Tháng Tư 18 Tháng Tư 22 Fr. Khoi
Không có rửa tội Tháng Năm 20th - Hội Chợ Giáo Xứ -
Tháng Sáu 13 Tháng Sáu 17 Fr. Tuyen
Tháng Bảy 18 Tháng Bảy 22 Fr. Khoi
Tháng Tám 15 Tháng Tám 19 Fr. Tuyen
Tháng Chín 12 Tháng Chín 16 Fr. Khoi
Tháng Mười 17 Tháng Mười 21 Fr. Tuyen
Tháng Mười Một 14 Tháng Mười Một 18 Fr. Khoi
Tháng Mười Hai 12 Tháng Mười Hai 16 Fr. Tuyen