Vietnamese Ministries

BAN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ

Những người giáo dân sau khi đã được vị Linh Mục đào tạo và giáo huấn rất kỹ càng - được gọi là thừa tác viên Thánh Thể, hay tiếng Anh gọi là "extraordinary minister of the Holy Communion," là những người được phép của Linh mục lãnh nhiệm vụ trao Mình Thánh Chúa, được gọi là thừa tác viên ngoại thường Trao Mình Thánh, kể cả ngoài lúc cử hành Thánh Lễ Ban Thừa tác viên Thánh Thể được thành lập với mục đích giúp Linh mục trao Mình và Máu Thánh đến cho giáo dân.

Ban điều hành TTVTT Cộng đoàng Westminster:

  • Anh Giuse Hồng Châu Đại : 714-548-7745
  • Anh Martinô Trương Minh Ngân: 714-408-0028
  • Chị Teresa Hà Mai Hạnh: 714-725-1869

Chương trình sinh hoạt của Ban TTVTT là phụng vụ trong các Thánh Lễ chủ nhật và các Thánh Lễ ngày thường trong giáo xứ.