Vietnamese Ministries

Giáo xứ Blessed Sacrament CĐ Thánh Phêrô Westminster
Ban Lời Chúa


Ban Lời Chúa thuộc Giáo xứ Blessed Sacrament, Cộng đoàn Thánh Phêrô Westminster hiện có 33 thành viên và nhận thánh Matthêu Tông Đồ Thánh Sử làm bổn mạng, lễ kính Ngài vào ngày 21 tháng 9 hàng năm.

Ban Lời Chúa được điều hành bởi một trưởng ban do Ban Thường Vụ Cộng đoàn mời và đề đạt lên LM Chánh xứ ngài đã chuẩn thuận, từ đó vị trưởng ban thành lập Ban Trị Sự gồm có :

  • Trưởng Ban : Ông Alphongsô Nguyễn Văn Oánh: 714-468-9202
  • Phó Ban: Ông Giuse Trần Thanh: 714-837-3147
  • Thư ký kiêm Thủ quỹ: Bà Catarina Trần Thị Ánh : 714-553-7874

Các thành viên được tuyển chọn từ các hội đoàn, ban ngành và các giáo dân trong cộng đoàn, những thành viên phải có đời sống đạo đức thánh thiện, khiêm tốn, tôn trọng và yêu thương mọi người, luôn chấp hành và tuân theo Nội quy của Ban.

Ban Lời Chúa phục vụ trong các thánh lễ ngày thường và các thánh lễ thức Bảy và Chúa Nhật trong tuần

Mỗi năm vào ngày lễ kính thánh Bổn mạng, ban Lời Chúa có buổi tĩnh tâm, họp mặt các thành viên để rút ưu khuyết điểm trong năm vừa qua, nhìn lại đời sống của mình để trau giồi thêm đời sống đạo, biết lắng nghe và cộng tác với BTV/ CĐ dưới sự điều hành của vị Linh Mục Chánh xứ, luôn hoàn thành những công việc do LM chánh xứ và BTV giao phó.